Telia M2 Associate Partner

Enovation medverkar som Telia M2M Associate Partner i Telias M2M Partner Program. Detta innebär att Telia eller dess M2M Partners kan samarbeta med Enovation när det gäller lösningar där Enovation har ett erbjudande som kompletterar Telias och Telias M2M Partners erbjudanden i deras erbjudanden och åtaganden mot kund.

Telia gör en offensiv satsning på maskin-till-maskin-kommunikations-
marknaden, så kallat M2M. En del av satsningen är att man skapat Telia M2M partnerprogrammet, för att tillsammans med utvalda företag snabbt och effektivt kunna leverera skräddarsydda M2M-lösningar till kunderna.

För mer information om Telia M2M Partnerprogram, se Telias M2M webbsajt

© ENOVATION AB, Cylindervägen 12, SE 131 26 Nacka strand, Sweden. Telefon 08-410 777 97 E-post info@enovation.se