Mobila tjänster och mobil teknik

Enovation grundades 1997 och är en av de ledande leverantörerna av system för serviceprocesstyrning av mobila organisationer.

Plattformen EPPSUS® och tjänsten mWork® har idag över 5000 användare inom Norden.
Enovation har sitt huvudkontor i Stockholm där även utvecklingen av produkterna sker.

Vår affärsidé är:

"Vi skapar enkla, effektiva arbetsordersystem för organisationer med i huvudsak mobil personal, så att deras kontroll, kvalitet och lönsamhet ökar"


© ENOVATION AB, Cylindervägen 12, SE 131 26 Nacka strand, Sweden. Telefon 08-410 777 97 E-post info@enovation.se