Vässa dina klor

Workshop - fokus på resultat

Workshopen kommer att fokusera på att reda ut följande tre huvudbegrepp som är viktiga för att ge en korrekt processbild:

 • Externa beroenden
 • Interna beroenden
 • Processmål

Genom dessa kan vi sedan ställa upp en modell för beräknande av vilka effekter som ni kan väntas erhålla genom införandet av EPPSUS.
Genom att använda processen som motorn i analysen blir nyttokalkylen mer rättvis.


 • Boka workshop via våra partners eller direkt av oss!

Utbildning - Korta införandetiden

Vårt mål är att ge Er goda kunskaper i användande av EPPSUS® så att ni ska kunna utnyttja systemet till fullo. Självklart finns det även kompakta utbildningar anpassade till mWork.
Interaktion är en nyckel i våra utbildningar.
Genom att vi väver samman teori och praktik får du bästa behållning av kurstiden.
Här följer en sammanfattning av de olika utbildningarna.


Administration Grund

 • Hantera register, mallar och formulär
 • Styra orderstatus, tilldela arbetsorder till enskild tekniker eller grupp
 • Lägga upp arbetsorder
 • Samt ha god kontroll på de övriga funktionerna i systemet

Service Grund

 • Hantera mobil serviceklient
 • Hantera webbklient
 • Förståelse för serviceprocessen
 • Hantera statusförändringar
 • Avrapportering och sökning i register
 • Skapa order och åta denna eller skicka den till kontoret

Systemadministratör

 • Hantera användare och grupper
 • Hantera Roller, rättigheter och nivåer
 • Editera och skapa mallar
 • Editera och skapa formulär
 • Länka formulär till mallar
 • Koppla registerinformation till ordermall
 • Skapa och editera registermallar
 • Sätta upp registerstruktur
 • Hantera systemkonfigurationer
 • Boka utbildning via våra partners eller direkt av oss!
© ENOVATION AB, Cylindervägen 12, SE 131 26 Nacka strand, Sweden. Telefon 08-410 777 97 E-post info@enovation.se